Kontakt

Den här webbplatsen är en del av Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat. Den är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten, för att sprida kännedom, öka kunskapen, väcka insikten om att den norrbottniska maten är det mest hållbara alternativet.

Projektarbetet med den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat blev klart 2016. I styrgruppen finns representanter från Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten. 

I dag är Nära Mat, och även den nationella livsmedelsstrategin, en integrerad del av Länsstyrelsen i Norrbottens arbete.

Läs mer om arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi på Länsstyrelsen Norrbotten.

Läs mer om framtagandet av  Norrbottens livsmedelsstrategi på webben NäraMat.
Följ Nära Mat på Facebook och Instagram.

Kontaktuppgifter

naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se