Vi blir mer självförsörjande

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länet självförsörjande på mat till 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.

Vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna. För norrbottningarnas skull. För våra livsmedelsproducenters skull. För omvärldens skull. Och för en bättre folkhälsa. Ja, helt enkelt för att samhällets utveckling ska vara hållbar.

Ju mer vi producerar av det som kommer från våra åkrar, trädgårdar, skogar, fjäll, älvar och hav, desto mer självförsörjande blir vi. Det råder ingen tvekan om att vi har tappat både i konsumtion och produktion av de livsmedel vi tillverkar och kan tillverka här i norr.

Några orsaker till att förmågan till att självförsörjningen sjunkit så radikalt är urbaniseringen, den hårda konkurrensen i livsmedelshandeln och jordbrukspolitiska förändringar.

Ditt val i butikshyllan gör skillnad
Grundförutsättningarna för att odla och tillverka mer mat i Norrbotten finns. Intresset för närodlat är stort och det finns utrymme för fler att verka i branschen. Om konkurrenskraften för våra livsmedelsproducenter ökar kan fler producenter bidra till en norrländsk livsmedelskedja från jord till bord.

Självförsörjning – en säkerhetspolitisk fråga
Självförsörjningsgraden är också en säkerhetspolitik fråga för Sverige. Hälften av det som vi svenskar stoppar i oss är idag importerat. Skulle Sverige isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10-12 dagar – även om vårt transportsystem är intakt. Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn. Då måste vi förlita oss på vår egen produktion.

Hållbarhetsmål
Hållbar konsumtion och produktion är ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att öka vår självförsörjningsgrad av norrbottniska livsmedel kan vi minska avtrycket och konkurrensen globalt. Vår livsmedelsproduktion har också högre krav på djurhållning, arbetsförhållanden för de anställda och miljömässig hållbarhet i produktionen. I Norrbotten kan vi dessutom erbjuda säkrare livsmedel än mycket av det som importeras i dag.

Vi behöver alltså konsumera mer av våra norrbottniska varor, för norrbottningarnas skull och för vår omvärlds skull.

Vår mat är en värdefull resurs. De svenska hushållen har ett enormt matsvinn; 938 000 ton per år. Det motsvarar 97 kilo per person och år.

Minska matsvinnet genom att

  • planera dina inköp – köp inte mer än du äter upp
  • laga mat med det du har hemma
  • låt dina matrester bli nya måltider.