Maten är renare

Att det odlas på den här breddgraden är unikt. Våra kalla vintrar och speciella somrar gör att grödorna är friskare.

Maten är renare

Skadegörarna trivs inte här.

Vi ska vara tacksamma för vårt kalla klimat och vår långa vinter. Insekter är värmekänsliga och är därför inte lika många och oftast inte heller lika aktiva i Norrbotten som längre söderut. Även växtskadegörare, exempelvis svampsjukdomar, håller sig på en mycket låg nivå jämfört med andra platser – både i Sverige och globalt. Det kan vi tacka den långa vintern och vårt kalla klimat för.

Den intensiva sommaren, som erbjuder midnattssol, gör också att grödorna växer så snabbt att skadegörarna inte hinner göra lika stor skada som på andra platser i Sverige och världen.

Det här sammantaget gör att användningen av växtskyddsmedel är extremt låg i Norrbotten. Även på gårdar som inte är ekologiska är användningen av växtskyddsmedel helt frånvarande eller mycket sällsynt.

Om du väljer frukt och grönt från Sverige minskar importen av besprutad mat.

Vi importerar mycket vegetabilier från hela världen. Just frukt och grönsaker är den grupp av livsmedel som betyder mest för den totala användningen av växtskyddsmedel. Därför är den svenska matkonsumtionens pesticidfotavtryck störst i Europa, men vi gör även avtryck i Sydamerika och Afrika. Däremot motsvarar användningen av bekämpningsmedel i svenskt jordbruk endast en ytterst begränsad del av den svenska konsumtionens pesticidfotavtryck.

Inom EU har vi en mer skärpt tillståndsprocess än andra världsdelar för godkännande av växtskyddsmedel vilket gör att vi inte använder de giftigaste substanserna i Europa. Efter EUs tillståndsprocess har varje land en egen tillståndsprocess, som i Sverige sköts av Kemikalieinspektionen. Här har vi ännu hårdare krav än EU på vilka enskilda substanser som får användas. Därför är endast hälften så många enskilda substanser godkända i Sverige, jämfört med de länder i södra Europa som har flest alternativ.

Potatisen i Norrbotten har mycket mindre bladmögel.

Potatis drabbas ofta av potatisbladmögel, men väldigt sällan i norra Sverige. Endast 0,6 procent av den totala mängden växtskyddsmedel som används i EU säljs till Sverige. Den norrländska odlaren är sparsam med sin användning av växtskyddsmedel och använder endast en mycket liten andel av den redan från början låga svenska försäljningen.

Fakta
  • Norrbottniska odlare behandlar endast 10 procent av arealen med växtskyddsmedel jämfört med det svenska genomsnittet på 47 procent. I Skåne behandlas 75 procent av arealen med växtskyddsmedel.

  • Det används endast 0,94 kg aktiv substans/hektar till den norrländska potatisen jämfört med 2,68 kg aktiv substans/hektar för odling av potatis i södra Sverige.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat