Du slipper multiresistenta bakterier

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar. 

Antibiotika är ett viktigt läkemedel som räddar liv. Men när den används för mycket, och på fel sätt, ställer den till med stor skada. Medan antibiotika slår ut de ”normala” bakterierna, överlever bakterier som förvärvat nya mekanismer för att komma runt antibiotikans verkan. Vi pratar om multiresistenta bakterier, MRSA.

Eftersom antibiotika inte biter på MRSA räknas sjukdomar orsakade av MRSA till ett av de största hoten mot folkhälsan globalt. De multiresistenta bakterierna finns Sjukdomarna kan smitta från människa till människa.

Bäst i klassen
I Sverige blev det redan 1986 förbjudet att ge antibiotika till våra lantbruksdjur annat än vid sjukdom. Sverige är dessutom det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att skriva ut antibiotika. Därför är multiresistenta bakterier extremt ovanligt på våra svenska gårdar. I dag har vi den lägsta användningen av antibiotika i hela EU. Högst användning står Cypern för.

Norrbottens kalla vintrar och långa avstånd mellan gårdarna gör att smitor inte har samma möjlighet att florera som på många andra ställen i världen.

Djurens välfärd är något vi värderar högt i Sverige. Tack vare ett aktivt förebyggande hälsoarbete och den hårdaste lagstiftningen i världen har vi

  • fjäderbesättningar som är fria från salmonella, vilket är ovanligt i stora delar av världen
  • djur som är fria från många sjukdomar som är vanliga hos nötkreatur i andra länder
  • kalvar som har bland den högsta överlevnaden i världen.

Det här ska vi vara både stolta och glada över. När du handlar norrbottniskt eller svenskt kan du vara trygg med vad du äter. Samtidigt bidrar du till att minska spridningen av multiresistenta bakterier.

Fotavtrycket för användning av veterinär antibiotika orsakat av svensk matkonsumtion år 2013:

Totalt 45 ton aktiv substans, varav

  • 17 procent från svensk produktion
  • 70 procent från europeisk produktion
  • 13 procent från resten av världen