Du skapar arbetstillfällen

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

All den mat som odlas och förädlas här i Norrbotten genererar skatteintäkter. Här kan vi prata om närproducerad skattekraft. Samtidigt hålls landsbygden levande, transportvägarna blir kortare och Norrbotten blir mer självförsörjande på mat.

I Norrbotten är förädlingsindustrin större än primärproduktionen för många produkter. Här har vi alltså stora möjligheter att öka primärproduktionen, exempelvis skogens alla vilda bär, spillvärme som kan användas till livsmedelsproduktion, odlingsmark som inte producerar mat idag men som kan användas för odling av vår egen mat, foder eller energigrödor.

Uträkningar visar att antalet nötkreatur, får och lamm i Norrbotten kan fördubblas, och återgå till för ca 30 år sedan då markerna brukades mer aktivt. 

Och när ett lantbruksföretag ökar 1 miljon kronor i omsättning ger det 2,5 nya jobb. Motsvarande genomsnittlig siffra i svenskt näringsliv är 1,46 nya jobb. Dessutom håller livskraftiga lantbruksföretag byarna levande och landskapen öppna, vilket skapar en attraktiv livsmiljö för grannar och intilliggande fastigheter.

Besöksnäringen skapar också arbetstillfällen
Människor reser gärna och upplever nya saker. Omsättningen i besöksnäringen ökar stadigt, både i Sverige och i Norrbotten där vandring och den storslagna naturen är dragplåster. Omsättningen 2018 var 337 miljarder kronor, en fördubbling sedan år 2000.

Måltidsturism är också en växande marknad. Intresset för den unika norrbottniska maten är stort och tillsammans med de norrbottniska mervärdena kan besöksnäringen också bidra till en levande landsbygd. En win-win-situation, helt enkelt.

Cirkulär ekonomi ger ökad hållbarhet
Förutom arbetstillfällen och skatteintäkter, skapar de gröna näringarna i norr mat och energi, något som alla behöver. Att vi producerar vår egen mat och energi i Norrbotten är ett sätt att stimulera en cirkulär ekonomi, där vi tar vara på de grundläggande resurserna som finns här.

Vi förvaltar och förädlar dem för att sedan tillföra dem till norrbottningarna. Då sluter vi kretsloppet på ett bättre sätt, genom att arbeta genom hela systemet med de resurser och de ekonomiska värden som finns, och det avfall som livsmedelskedjan ger. Att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi handlar om en mer hållbar produktion och mer hållbara konsumtionsmönster.

Icke att förglömma…
Goda arbetsförhållanden, och kollektivavtal för de anställda, är mer eller mindre en självklarhet i Sverige. I många andra länder är arbetsvillkoren för de som jobbar i produktionen av maten vi importerar långt ifrån ok.

När vi producerar livsmedel i Norrbotten Ett företag som på något sätt producerar mat är inte en ensam ö. Cirklarna sprider sig längre än så, via

  • service och tjänster för att driva verksamheten
  • slakt och förädling
  • transporter
  • elektriker, byggnad och konstruktion
  • samhällsservice och postgång
  • underhåll av maskiner och entreprenadtjänster
  • infrastruktur
  • entreprenad
  • personal i offentlig sektor
  • …och mycket mer.