Tillgänglighet webbplats

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Mer norrbottnisk mat som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig stor text, lättläst text, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns.