Norrbottnisk och hälsosam mat

Nu ska norrbottningen få hjälp att inte bara välja mer hälsosam utan också mer lokalproducerad och nära mat. Nytt informationskort och en film förenar budskapen om hälsa och lokalproducerad mat.

Förbättrade kostvanor är en levnadsvana med särskilt stor förbättringspotential i Norrbotten. Norrbottningar behöver till exempel äta mer frukt och grönsaker.

– När du köper frukt och grönt kan du göra en god gärning för klimatet och miljön genom att tänka på att i första hand handla norrbottniskt, svenskt och säsongsbetonat, säger Malin Sand, folkhälsostrateg och leg. dietist på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten. 

Kostråden baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer om hälsosam mat och vägleder på ett enkelt sätt till vad vi bör äta mindre respektive mer av samt kring vilka livsmedel vi kan tänka till lite extra och eventuellt göra en förändring. Kostråden ärinte bara är snälla mot kroppen, utan tar också hänsyn till hållbarhet och våra norrbottniska förutsättningar.

– Det är spännande att våra nordiska råvaror och livsmedel både är hälsosamma och hållbara. Det är något vi vill synliggöra genom våra kostråd – genom att handla och äta norrbottnisk och svensk mat gör du gott både för hälsan och för vår omgivning, säger Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat, Länsstyrelsen.

Informationsmaterialet fungerar lika bra för den enskilda konsumenten som för inköpare och kostplanerare. Materialet är framtaget som ett led i förverkligandet av Norrbottens folkhälsostrategi och Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat. Även i skolans undervisning om hälsa och hållbar matkonsumtion kan materialet fungera som en tydlig sammanfattning.

Råden ”Hitta ditt sätt att äta och handla rätt” finns även animerade att se i sociala medier från Region Norrbotten samt Nära Mat. Det går också att läsa mer om vi ska handla rätt och hållbart på Hitta ditt sätt. 
Kontakt
Malin Sand
Folkhälsostrateg och dietist, Folkhälsocentrum Region Norrbotten
073-056 29 70

Hulda Wirsén
Samordnare Nära Mat, Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 52 55